Espada, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde, kurumsal değerleri ve iş ilkeleri doğrultusunda; hedef kurumlarımızın projeleri ile aramızdaki en sağlam köprüyü inşa etmek amacıyla yaratıcılık, güvenilirlik, özgünlük ve kalite anlayışı ile yıllardır yoluna durmaksızın devam etmektedir. Espada'nın sahip olduğu ve kurumsal eylemlerinde gözettiği tüm değerler, Espada'nın ve çalışanlarının farklılığını oluşturmaktadır.

Kurumsal Değerler

Espada, çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müşterilerini memnun etmeyi amaçlar. İşte bu nedenle ülkesi, müşterileri, iş ortakları, bayileri ve yan sanayi için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Herkes için kaliteli yaşam hedefiyle dünya çapında yüksek kaliteli çözüm ve hizmetler sağlamaya devam edeceğiz. Bu hedefimizi; müşteri odaklı, devamlı gelişen ve dış faktörlere uyumlu bir kalite sistemini sürdürerek gerçekleştireceğiz.

#

Önce Müşterilerimiz ;

İş süreçlerimizin performansını, sorumluluk ve inisiyatif sahibi tavrımızı ve güvenirliğimizi koruyarak, istenilen müşteri memnuniyetini sağlarız. Böylelikle, tüm konuklarımız ve iş ortaklarımız için değer üretmeye devam ederiz.


Sahipleniriz ;

İşin gereklerinin yerine getirilmesi, sistemlerimizin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin yetkinliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul ederiz ve Şirketin kaynaklarını verimli ve etkin kullanıp, çalışmalarımızı Şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız. Sadece işin doğru yapılması ile değil Şirketimize kattığı fayda doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütürüz.


Takım Ruhuyla Çalışırız ;

Ortak hedef ve değerlerimiz doğrultusunda kendi çalışma ekibimizle ve diğer çalışma arkadaşlarımızla saygılı, adil, özverili, paylaşımcı, katılımcı bir şekilde ve dayanışma içinde çalışarak şirketimizin performansına katkı sağlamanın ve kurumumuza bağlılığın değerine inanıyoruz.


Sürekli Gelişiriz ;

Takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve Şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırırız.


Yaratıcı Düşünürüz ;

Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi ve mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeye odaklanırız. Espada olarak varlığımızın sürekliliğinin yaratıcı düşünceden ve yenilikçi yaklaşımdan kaynaklandığına inanırız.

#

Misyonumuz ;

Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi ve mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeye odaklanırız. Espada olarak varlığımızın sürekliliğinin yaratıcı düşünceden ve yenilikçi yaklaşımdan kaynaklandığına inanırız.

Vizyonumuz ;

Problemleri fark etmeyi, farklı düşünmeyi, çözüm geliştirmeyi ve mevcut bilgilerimizden yeni bilgiler üretmeye odaklanırız. Espada olarak varlığımızın sürekliliğinin yaratıcı düşünceden ve yenilikçi yaklaşımdan kaynaklandığına inanırız.